Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки

Факультет авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

April 13, 2017 – April 14, 2017Інформація про конференцію