Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма конференції

XІ Міжнародна науково-технічна конференція

«ГІРОТЕХНОЛОГІЇ, НАВІГАЦІЯ, КЕРУВАННЯ РУХОМ І КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ»

 

13 - 14 квітня 2017 року

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:


Місце проведення:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет авіаційних та космічних систем, корпус № 1, науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка.

Члени програмного комітету:

Згуровський М. З., Збруцький О.В., Туз Ю.М., Сухов В.В., Федоров О.П., Ліхоліт М. І.,
Лебєдєв Д. В., Коростильов О. П., Наркевіч Я., Wang Wei

Члени організаційного комітету:

Мариношенко О. П., Яремчук Н.А., Федоров В. М., Добролюбова М.В., Прохорчук О.В., Миролюбов А. В.

 

Реєстрація учасників:

13 квітня, четвер 2017 року, 9:00 – 10:00, зал Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус № 1.

 

Пленарні доповіді

13 квітня, четвер 2017 року, 10:00 – 13:00 та 14:00 – 17:00, зал Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус № 1.

 

 1. НОВІКОВ О.В.

(КБ «Південне»)

Перспективні напрями співпраці КБ «Південне» і технічних університетів в галузі космічних досліджень

 

2. ЛІХОЛІТ М.І.

(КП СП «Арсенал»)

Оптоелектронні системи спеціального та аерокосмічного застосування

3. МАКАРОВ О.Л., ТУЗ Ю.М., САМАРЦЕВ Ю.М., КУЛІКОВСЬКИЙ М.М., МОРОЗ О.О.

(КБ «Південне»)

Система вимірювання фізичних параметрів відокремлюваних елементів.

 

4. ГЛАДКОВ М.М., КОЗИР О.В.

(Представництво компанії National Instruments в Україні)

Використання технологій National Instruments в навчальному та інноваційному процесах.

 

 1. КОРОСТИЛЬОВ О.П.

(ДКБ «Луч»)

 1. БИЧКОВ С.А.

( ДП «Антонов»)

 1. ЗБРУЦЬКИЙ О.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Розвиток сучасних напрямків систем навігації та керування

 

8. ДАШИВЕЦЬ О.М., ДРУКАР В.В., КІРЖНЕР О.Ю., МАСЬКО О.М.

(ДП Дослідно-конструкторське бюро «Авіації загального призначення»)

Розробка літаків авіації загального призначення для виконання спеціальних завдань.


Секція «Авіація та космонавтика»

14 квітня, п’ятниця 2017 року, 10:00 – 17:00, зал № 10 бібліотеки НТУУ «КПІ».

 

Керівники: Сухов Віталій Вікторович – НТУУ «КПІ»

Федоров Володимир Миколайович – НТУУ «КПІ»

Кривов’яз Андрій Тихонович – ДП «Оризон-Навігація»

Секретар: Бабаєв Олександр Арташесович – НТУУ «КПІ»

Секційні доповіді

 1. LIU JIANYAN (刘建言),AI JUNQIANG (艾俊强),WANG JIAN (王健)

(AVIC the First Aircraft Institute)

Recent developments and new technologies of the anti-stealth early warning radar

 1. ZHENKAI FAN

AVIC The First Aircraft Institute

Acls research based on dodaf for carrier-borne aircraft

 1. WANG ZHONGYU, DUAN ZHUOYI, GENG JIANZHONG, DONG QIANG.

(The First Aircraft Institute, AVIC)

Aerodynamic optimization design method аnd shape parameterization

 

 1. АЛЕКСЕЙЧУК О.М.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра теоретичної механіки)

Розрахунок напружено-деформованого стану  багатошарових композитних оболонок під дією зовнішнього змінного  навантаження

 

 1. АБРАМОВ Ю.

(Государственное предприятия  АНТОНОВ)

Опыт внедрения “безбумажных” технологий в процессе создания сложных технических объектов

 1. БОЗОВА М.В., КРИВОХАТЬКО І.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Оптимізація геометричних характеристик схеми «тандем» за критерієм максимальної аеродинамічної якості

 

 1. борисов в.в.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними аппаратами)

Информационная технология автоматизированных систем анализа прочности конструкций сложных технических объектов

 

 1. ГАВАЗА О.Ю., БАЛАБАНОВ І.В, СУХОВ В.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Потенційні можливості та переваги нової методики розрахунку ефектів аеропружності.

 

 1. ДАШИВЕЦЬ О.М.*, КІРЖНЕР  О.Ю.*, КРИВОХАТЬКО І.С.**,ОВЧАР О.В.***

(*Державне підприємство Дослідно-конструкторське бюро «Авіації загального призначення»)

(**Державне підприємство «Антонов» )

(***КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Оптимізація параметрів механізованого крила з високонесучим профілем

 

10.  ДВОРЕЦЬКА К.Т.,СУХОВ В.В.,КОЗЕЙ Я.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Моделювання твердого тіла змінної щільності

 

11.  ЗАКРЕВСЬКИЙ А.О., КОТЧЕНКО О.С., СУХОВ В.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Вибір конструктивно-силової схеми крила на основі топологічної оптимізації

 

12.  ЗІНЧЕНКО Д.М.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Особливості аеродинаміки несучої поверхні з наявністю повздовжніх вихрів

 

13.  КАБАНЯЧИЙ В.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Системний підхід до сертифікації динамічних стендів комплексних тренажерів повітряних суден

 

14.  КРИВОХАТЬКО І.С. *, МАСЬКО О.М. **

(*Державне підприємство «Антонов», Київ, Україна)

(**КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Аеродинамічні характеристики та стійкість БПЛА схеми «тандем» контейнерного старту

 

15.  ЛОБАС В.С.** , КРИВОХАТЬКО І.С. *

(*Державне підприємство «Антонов», Київ, Україна)

(** КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Метод аеродинамічного розрахунку асиметричного крила

 

16.  СЕМКІВ Т.О. , КОЛЕСНІЧЕНКО В.Б.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Наземний стартовий пристрій для малого безпілотного літального апарата

 

17.  ПОПОВ А.Є. , КОЛЕСНІЧЕНКО В.Б.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Дослідження та узагальнення характеристик електросилової установки малого безпілотного    літака

 

18.  СУХОВ В.В., КОЗЕЙ Я.С., МАСЬКО О.М.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Особливості енергозабезпечення літака на сонячній енергії

 

19.  хомінич О.О

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Узагальнений алгоритм визначення аеродинамічних характеристик літального апарата замкненої схеми із заданою точністю сfd-розрхунку

 

20.  ШКВАР Є.О., ЗІНЧЕНКО Д.М., ТРОЦЕНКО Д.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Покращення економічної та аеродинамічної досконалості шляхом застосування активного керування примежовим шаром

 

 

Секція «Прилади і системи навігації та керування»

14 квітня, п’ятниця 2017 року, 10:00 – 17:00, зал №12 бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Керівники: Рижков Лев Михайлович – КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Корольов Володимир Миколайович – Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів.

Секретар: Прохорчук Олександр Вiталiйович – КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Секційні доповіді

 

1. BONDARENKO E.A.

(National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’)

Two systems of wave equations for electromagnetic field vectors  and  in a rotating frame of reference: a linear approximation

 

2.YONGLIANG DU, YAKUI GAO

(AVIC The First Aircraft Institute)

The Application of Reverse Design Method in RVDT Design

 

3. РИЖКОВ Л.М.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Синтез активних динамічних гасників коливань.

 

4. РИЖКОВ Л.М., СТЕПУРЕНКО Д.І.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Аналіз вливу складових похибок датчиків на точність визначення орієнтації

 

5. БОНДАРЕНКО А.Н., САВЛУК О.О.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Система управління коріолісового вібраційного гіроскопу

 

6. ГЛОТОВ В.М., ГУНІНА А.В.

(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна)

Застосування бпла trimble ux5 для топографічного аерознімання.

 

7. ГНАТЕЙКО Н.В., ШТЕФАН Н.И.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Влияние поля вращения земли на измерения углов с помощью лазерного гироскопа.

8. ДАВИДОВ В.П., ДУДКО Ю.О.

(Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»)

Теоретичні та експериментальні дослідження похибок тривісного та одновісного гірокомпасів на основі лазерних гіроскопів

 

9. ЧЕРНЯК М.Г. *, ЮР’ЄВ Ю.Ю. **, ДЕРЕВИНСЬКА О.Ю. **

(*КПІ ім.Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами**Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»)

Експериментальне дослідження метрологічних характеристик навігаційного маятникового компенсаційного акселерометра.

 

 

10. ЗАИКА С.М., БУРНАШЕВ В.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Система автоматического управления снарядом на этапе вхождения в лазерный луч.

 

11. ЗБРУЦКИЙ А.В., ЧЕРНЯК Н.Г.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Навигационные маятниковые компенсационные акселерометры для систем инерциальной навигации и управления подвижных объектов

 

12. НЕЧИПОРЕНКО О. М., РЕЗНІЧЕНКО І. П.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Аналіз безвідмовності квадрокоптера.

 

13. НЕЧИПОРЕНКО О.М., МЕЛАШЕНКО В.О., ПАРХОМЕНКО Н.О.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Метод аналізу безвідмовності системи повітряних сигналів на базі частотних датчиків тиску

 

14. ПЕТРЕНКО О.В., ЦІРУК В.Г.

(Публічне акціонерне товариство Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики ім.Г.І.Петровського»)

Дослідження залежності ємності п’єзодатчиків від температури в складі чутливого елемента вібраційного гіроскопа.

 

15. МАРИНОШЕНКО О.П., ПІКЕНІН О.О.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Узгодженний політ групи безпілотних повітряних суден.

 

 

16. ПИКЕНИН А.А., МАРИНОШЕНКО А.П., ПРОХОРЧУК О.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Использование методов особых точек с целью улучшения идентификация и детектирования навигационных сигналов

 

17. Збруцький О.В.*, Сарибога Г.В. *,  Неводовський П.В.**, Видьмаченко А.П.**,

Івахів О.В.***.

(*КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)            (**Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, Україна.)

(*** Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна.)

Розробка ультрафіолетового поляриметру для моніторингу змін стратосферного шару землі

 

18. КОТВИЦЬКИЙ Р.С., САРИБОГА Г.В., ЗБРУЦЬКИЙ О.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра приладів та систем керування літальними апаратами)

Метод визначення координат рухомого об`єкту за допомогою системи технічного зору

 

19. ЧЕРНЯК С.І, МЕЛАЩЕНКО О.М., СТУДЗІНСЬКА І.С., ХОТАБ А.В.

(Казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал”, м. Київ, Україна)

Резервування авіаційної безплатформної інерціальної навігаційної системи інерціальним модулем тактичного класу точності

20. Сущенко О.А., Єгоров С.Г.

(Національний авіаційний університет, Київ, Україна)

Багатокритеріальний параметричний синтез робастних систем гіроскопічної стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв

Секція «Інформаційні технології»

14 квітня, п’ятниця 2017 року, 10:00 – 17:00, зал №1 бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Керівник: Туз Юліан Михайлович – КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Секретар: Добролюбова Марина Валеріївна – КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Секційні доповіді

 

1. ТУЗ Ю.М., САМАРЦЕВ Ю.М., МАКАРОВ О.Л., КУЛІКОВСЬКИЙ М.М., МОРОЗ О.О., УЛЬЯНОВ А.О.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Метрологічне забезпечення та контроль системи вимірювання фізичних параметрів відокремлюваних елементів.

 

2. ВОЛОДАРСКИЙ Е.Т., ЮДИН О.Н.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Аттестация метрологических характеристик волоконно-оптических датчиков положения.

 

3. ТЕСИК Ю.Ф., КАРАСІНСЬКИЙ О.Л., ПРОНЗЕЛЕВА С.Ю., ГУМЕНЮК Р. В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Аналіз методів і зсобів контролю параметрів якості електроенергії.

 

4. ТЕСИК Ю.Ф., КАРАСІНСЬКИЙ О.Л., ПРОНЗЕЛЕВА С.Ю., ГУМЕНЮК Р. В.

(Інститут електродинаміки НАН Украины)

Новий підхід до нормування звсобів вимірювання параметрів якості електроенергії.

 

5. ВЕЛИЧКО О.М., ШЕВКУН С.М., КУЛІШ Ю.М., ДОБРОЛЮБОВА М.В.

(ДП «Укрметртестстандарт»)

Оцінка невизначеності при калібруванні генераторів фази на Державному первинному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот.

 

6. ШЕВЧЕНКО К.Л., ГОРКУН В.М., АЛЕКСАШИН О.В.

(Національний університет біоресурсів та природокористування)

Підвищення ефективності роботи теплових двигунів.

 

7. ШЕВЧЕНКО К.Л., ШТЕФУРА Ю.В., ВАСИЛЕНКО М.П.

(Національний авіаційний університет)

Підвищення точності вимірювання швидкості переміщення середовищ.

 

8. КОНОТОП Д.І., ЗІНЧЕНКО В.П.

(Державне підприємство «Антонов»)

Знання-орієнтована побудова геометричних моделей складних технічних об'єктів.

 

 

 

9. ЗИНЧЕНКО С.В., ЗИНЧЕНКО В.П.

(Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины)

Особенности систем реального времени.

 

10. ЗИНЧЕНКО С.В., ЗИНЧЕНКО В.П.

(Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины)

К вопросу планирования задач в системах реального времени.

 

11. КОЗИР О.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Вимірювання нестаціонарної температури високотемпературних газових потоків.

 

12. ПОРХУН А.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Калібрування вимірювальних перетворювачів кутової швидкості з широким діапазоном вимірювання.

 

13. ВОЛОДАРСКИЙ Е.Т., ШНИРА А.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Робасне оцінювання результатів експериментальних досліджень.

 

14. КОБЗЯР Д.А., ТУЗ Ю.М.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Моделювання високовольтного широкосмугового вимірювального підсилювача.

 

15. ЧМИХУН Є.М., ЯРЕМЧУК А.А., БОГОМАЗОВ С.А.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Програмне забезпечення системи морських електромагнітних досліджень.

 

Стендові доповіді

 

1. HAPON M.V.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Speech quality measurement methods in the acoustic data transmission system.

 

2. ГРАЩЕНКО М.В., ШУМКОВ Ю.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Відтворення експоненціальних сплайнів у лінійних електричних колах.

 

3. ІВАНОВА K.O., ШАНТИР Д.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Система моніторингу рівня шумових завад.

 

4. КІРАШ О.Ю.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Система моделювання параметрів збуреного руху літака при скиданні вантажу.

 

5. КРОТЕВІЧ М.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Зменшення впливу товщини матеріалу при вимірюванні діелектричної проникності.

 

6. ЛЕБЕДЬ М.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Підвищення точності системи автоматизованого обліку електроенергії.

 

7. ЛЕЩЕНКО В.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Підвищення точності вимірювання відстані за допомогою радіосигналу.

 

8. ЛІВАДІНА А.Ю.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Cистема вимірювання тиску газу в газопроводі.

 

9. ОЛІЙНИК Д.Д., БОГОМАЗОВ С.А.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Особливості реалізації мережевих систем збору даних на основі протоколу СОАР.

 

10. ОХРІМЕНКО І.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Автоматизована система оцінки фізіологічного стану організму людини.

 

11. ХІМІЧЕНКО Б.П.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Деякі питання розробки високовольтного вимірювального підсилювача для широкого діапазону частот.

 

12. ХІМІЧЕНКО Б.П., БАБЕНКО Р.І

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Вимірювальний комплекс для «розумного дому».

 

13. ЧЕМЕРИС А.Т., МОНІТ Я.В., ДОБРОЛЮБОВА М.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Інформаційно-вимірювальна система «клімат-контроль».

 

14. ЧЕРНЮК А.А., ШАНТИР А.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Дослідження впливу якості програмного забезпечення автозаправних комплексів на їх ефективність.

 

15. ЯРЕМЕНКО Т.В., ШАНТИР А.С.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра автоматизації експериментальних досліджень)

Автоматизація обліку скрапленого вуглеводневого газу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція «Метрологія та вимірювальна техніка»

14 квітня, п’ятниця 2017 року, 10:00 – 17:00, зал №2 бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Керівник: Яремчук Ніна Антонівна – КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Секретар: Єременко Володимир Станіславович – КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Секційні доповіді

 

1. ЯРЕМЧУК Н.А., КРАВЧЕНКО А.А.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Аналіз складової невизначеності від нестабільності латентного параметру при тестуванні

 

2. ЯРЕМЧУК Н.А., ГОДА О.Ю.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Визначення ступеня комфортності екологічного середовища за ординальними шкалами.

 

3. ГЕРЦИК С.М., МИСЛОВИЧ М.В.

(Інститут електродинаміки НАН Украины)

Математичні моделі діагностичних сигналів, що характеризують технічний стан електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи.

 

4. ВОРОБЬЕВ Л.И., ДЕКУША О.Л.

(Інститут технічної теплофізики НАН України )

Калориметрическая система для измерения теплоёмкости конструкционных материалов.

 

5. КОВТУН С.І.

(Інститут технічної теплофізики НАН України )

Метрологічне забезпечення теплометричних засобів контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія

 

6. Грищенко Є.М., Чередниченко С.В., Зайцева О.О., Волинська Я.В.

(ДП «Укрметртестстандарт»)

Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки служби заправлення повітряних суден

 

7. НОСКОВ С.И., ЕРЕС Л.А., ЛЕВЧЕНКО П.П.

(Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»)

Разработка и аттестация методики выполнения измерений несплошности жидкости.

 

8. ДЕРГУНОВ О.В., МАРТИНЮК Г.В.

(Національний авіаційний університет)

Метод виявлення моментів розладок кусково-стаціонарних часових рядів

 

9. Богачев И.В., Мелещенко Л.В.

(Інститут технічної теплофізики НАН України )

Ультразвуковые толщиномеры с малоапертурнымимагнитострикционными сенсорами

 

10. Уралбаев С.М., Волошина М.А., Ерес Л.А., Кузьменко Н.В., Курако И.М., Морозов О.Д., Осенев Ю.К.

(Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»)

Аттестации типовых однокомпонентных испытательных вибрационных установок в составе стендового оборудования электрогидравлической установки, разработка программы и методики

 

11. Осадчук А.в., Осадчук В.С., КРИНОЧКИН Р.В., ЗВЯГИН А.С., ОСАДЧУК Я.А.

(Винницкий национальный технический університет)

Радиоизмерительный многоканальный прибор определения концентраций и распознавания газовых сред

 

12. Шведова В.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Оцінювання критеріальної валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування та її невизначеності

 

13. ЯРЕМЧУК Н.А., СЕМЕНЮК Р.С.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

Використання нечіткої класифікації при оцінюванні точності і стабільності технологічних процесів

 

14. СУНЕТЧІЄВА С.Р., ЄРЕМЕНКО В.С.

(Національний авіаційний університет)

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

Методика визначення розширеної невизначеності при негаусівских законах розподілу

 

15. ІВАНОВ С.О.

(Інститут технічної теплофізики НАН України )

Компенсація неідентичності умов теплообміну вимірювальних комірок диференціального калориметра при дослідженні теплоти випаровування.

Стендові доповіді

1. БОБКОВ Ю. В., БОБКОВ О. Ю.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Підвищення точності вимірювання амплітуди в безконтактних приладах контролю товщини полімерних плівок

 

2. МІХОВА З.В., ШАНТИР С.В

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Спосіб формування тестових сигналів комплексу випробувань пасивних гідроакустичних систем.

 

3. Синиця в.І., Подрубайло М.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Формування шаблонів фазових портретів кореляційної функції.

 

4. Синиця в.І., Подрубайло М.В., Заблоцький А.Г.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Моделювання поводження автокореляційної функції у часі

 

5. СКРИПІЙ Г.Ю., ШАНТИР С.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Система моніторингу температурного режиму коксової батареї

 

6. БОБКОВ Ю.В., ПАХАЛЬЧУК О. В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Розробка та дослідження системи розпізнавання цифр на базі нечіткої логіки в сердовищі Labview.

 

7. БОБКОВ Ю.В., ПАНЧИК М.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Статистичний вимірювач коротких інтервалів часу.

 

8. ФЕДОРов в.Н., дыгас в.в.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра теоретичної механіки)

Способ повышения точности турбосилового расходомера.

 

9. ФЕДОРОВ В.Н., ШТЕФАН Н.И.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра теоретичної механіки)

Способ расширения функциональных возможностей турбинного расходомера.

 

10. БАБАЄВ О.А.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра теоретичної механіки)

Збудження п’єзокерамічного шару нестаціонарними електричними сигналами з врахуванням процесів в протяглому кабельному тракті.

 

11. ІЛЬЯШЕНКО Д.В., ЯРЕМЧУК Н.А.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Аналіз похобок нелінійного виміювального каналу температури

 

12. Шантир С.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Дистанційний комплекс «інформаційно-вимірювальні системи»

 

13. Шантир С.В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки)

Моделювання оптимальних КІХ-фільтрів за критерієм мінімаксної похибки

 

Закриття конференції:

14 квітня, п’ятниця 2017 року, 17:00, зал №12 бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського.