Редакційна політика

Галузь та проблематика

Тематика доповідей конференції присвячена висвітленню динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах.

На конференції працюють наступні секції:

1. Авіа- та ракетобудування

2. Системи навігації та керування

3. Інформаційні технології

4. Метрологія та вимірювальна техніка

 

Політика розділів

Авіація та космонавтика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційні технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прилади і системи навігації та керування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Чутливі елементи систем навігації і керування рухомими об'єктами

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інтегровані, автономні та інші навігаційні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Системи і засоби керування рухомими об'єктами

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Конструювання, моделювання та випробування рухомих об'єктів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Пленарні доповіді

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Загальні питання розвитку космонавтики. Роль академіка С.П. Корольова в розвитку космічних досліджень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Авіа- та ракетобудування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Метрологія та вимірювальна техніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Системи навігації та керування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування високим стандартам світової науки. Всі статті (доповіді) проходять рецензування від редакції – подвійне сліпе. До рецензування залучаються вчені, які є провідними спеціалістами у галузях відповідних розділів збірника.

Рецензент у своїй роботі має оцінити статтю за наступними критеріями:

- актуальність тематики та постановки задачі;

- елементи новизни (у постановці задачі, методиці, механічних ефектах тощо);

- недоліки роботи, зауваження та рекомендації.

Робота рецензента завершується мотивованим висновком щодо опублікування подання у збірнику. Рецензія може подаватись, як у запропонованій, так і у довільній формі, згідно вимогам редактора розділу.

Приблизний термін рецензування 1-3 тижні, в залежності від необхідності доопрацювання подання.

Прізвища рецензентів не публікуються поряд з рекомендованими до друку поданнями.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...