Про журнал

Галузь та проблематика

Тематика доповідей конференції присвячена висвітленню динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах.

На конференції працюють наступні секції:

1. Авіа- та ракетобудування

2. Системи навігації та керування

3. Інформаційні технології

4. Метрологія та вимірювальна техніка

Процес рецензування

Головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування високим стандартам світової науки. Всі статті (доповіді) проходять рецензування від редакції – подвійне сліпе. До рецензування залучаються вчені, які є провідними спеціалістами у галузях відповідних розділів збірника.

Рецензент у своїй роботі має оцінити статтю за наступними критеріями:

- актуальність тематики та постановки задачі;

- елементи новизни (у постановці задачі, методиці, механічних ефектах тощо);

- недоліки роботи, зауваження та рекомендації.

Робота рецензента завершується мотивованим висновком щодо опублікування подання у збірнику. Рецензія може подаватись, як у запропонованій, так і у довільній формі, згідно вимогам редактора розділу.

Приблизний термін рецензування 1-3 тижні, в залежності від необхідності доопрацювання подання.

Прізвища рецензентів не публікуються поряд з рекомендованими до друку поданнями.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", факультет авіаційних і космічних систем

Учасник

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", факультет авіаційних і космічних систем