Збірник матеріалів конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки"

Конференція загалом представляє новітні досягнення в області гіротехнологій, навігації, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки, а в рамках секцій «Інформаційні технології» і «Метрологія та вимірювальна техніка» - досягнення в області метрології і інформаційно-вимірювальних технологій та систем, які знаходять застосування в тому числі і в авіаційно-космічній галузі.

Секції конференції ставлять собі за мету бути підгрунтям для наукових зустрічей, обміну досвідом та ідей в галузі авіації, ракетобудування, метрології і інформаційно-вимірювальних технологій та систем між колегами авіаконструкторами та метрологами: науковцями, викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами, що плідно працюють в різних областях науки, технологій, виробництва, освіти тощо.

Узагальнене коло питань, що розглядаються в рамках секцій конференції: авіа- та ракетобудування, системи навігації та керування літальними апаратами; автоматизація експериментальних досліджень; інформаційно-вимірювальні технології та системи; метрологія.

Організатором секцій Міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» є відповідні кафедри факультету авіаційних і космічних систем (КПІ ім. Ігоря Сікорського):

- секції «Авіа- та ракетобудування» – кафедра приладів та систем керування літальними апаратами із залученням представників кафедри теоретичної механіки;

- секції «Системи навігації та керування» – кафедра приладів та систем керування літальними апаратами із залученням представників кафедри теоретичної механіки;

- секції «Інформаційні технології» – кафедра автоматизація експериментальних досліджень;

- секції «Метрологія та вимірювальна техніка» – кафедра інформаційно-вимірювальної техніки.

Конференція затвердилася в якості авторитетного наукового форуму з міжнародною участю. Тематика доповідей секцій пов’язана з проблемами фундаментальної науки та практики, різноманітними технологіями та системами.

Найважливішими науковими результатами, отриманими протягом 3-5 років, є Використання знання-орієнтованих систем при створенні складного технічного об’єкта (НТУУ «КПІ» та Аерокосмічний університет, м. Шеньян, КНР); Моделі поведінки для автономних платформ, робота в режимі фізичного навколишнього середовища, картування оточення (НТУУ «КПІ» та Національний університет Цзяотун, Синьчжу, Тайвань); Вплив метрологічного забезпечення на ефективність використання електроенергії (Інститут електродинаміки НАН України); Візуальна технологія програмування нового покоління (Фонд ім. Глушкова); Вимірювання енергетичного спектру слабких радіовипромінювань (КНУТД); Комплект ПЛІС бортової системи збору наукової інформації (Національний університет «Львівська політехніка», Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України); Система прогнозування значень фізіологічних показників людини під час космічного польоту (НТУУ «КПІ»); Розробка аварійного реєстратора (НТУУ «КПІ») тощо.

Учасники та аудиторія секцій конференції – фахівці з різних науково-технічних організацій: університетів, науково-дослідних інститутів, метрологічних центрів, випробувальних і калібрувальних лабораторій, метрологічних відділів державних підприємств і приватних фірм України, Польщі, КНР тощо.