ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Автор(и)

  • О. А. СУЩЕНКО Інститут Аерокосмічних систем управління НАУ, Ukraine
  • І. В. ЧАПЛАЙ Інститут Аерокосмічних систем управління НАУ, Ukraine

Ключові слова:

робастні системи, інформаційно-вимірювальні пристрої

Анотація

Проаналізовано особливості проблеми параметричного синтезу робастних систем інерціальної стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв. Запропоновано підходи до її розв’язання. Подано результати моделювання.

Посилання

Харитонов В.Л. Асимптотическая устойчивость положения равновесия систем дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения. – 1978. – № 11. – С. 2086– 2088.

Zames G. On the input-output stability oftime-varying nonlinear feedback systems. Part I /IEEE Trans. On Automatic Control.– 1966. – Vol. 11, No.2.– P. 228–238.

Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. – М.: Мир, 1977. – 464 с.

Егупов И.П. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. – 744 с.

Динамика системы «дорога–шина–автомобиль– водитель» / Под ред. А.А. Хачатурова. – М.: Машиностроение, 1976. – 535 с.

Сущенко О.А. Моделювання зовнішніх збурень у системах стабілізації рухомих наземних об’єктів //Електроніка та системи управління. – 2008. – №2 (16). – С. 57–63.

Tunik A.A., Abramovich E.A. Parametric robust optimization of the digital flight control systems //Proc. ofthe NAU. – 2003. – №2. – С.31–37.

.B De Schutter. Minimal state-space realization in linear system theory: An overview // Journal of Computational and Applied Mathematics.– Vol. 121, No. 1–2. – Р. 331–354, Sept. 2000.

Андриевский Б.Р. Избранные главы теории автоматического управления. – М.: – Наука, 2000. – 475 с.

Сущенко О.А., Сайфетдінов Р.А. Математична модель системи стабілізації рухомого наземного об’єкта //Електроніка та системи управління. – 2007.–№3 (13). – С. 146–151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-17