КВАНТОВИЙ ПОРТАТИВНИЙ РОБОЧИЙ ЕТАЛОН ЧАСТОТИ

Автор(и)

  • А. М. ЛЕНОВЕНКО Львівський національний університет ім. І. Франка, Ukraine
  • В. В. ПАРАКУДА ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем", Ukraine
  • Н. О. КОВАЛЬЧУК Львівський національний університет ім. І. Франка, Ukraine

Ключові слова:

квантовий еталон частоти, ядерний квадрупольний резонанс, реперна температурна точка, довгострокова стабільність

Анотація

Вперше у світовій практиці запропоновано і реалізовано квантовий портативний робочий еталон частоти з нульовою довгостроковою нестабільністю номінального значення частоти здатного замінити кварцові опорні генератори.

Посилання

Патент України на винахід №96877. Спосіб відтворення еталонної частоти та пристрій для його реалізації /Леновенко А. М., Паракуда В. В., Кузій А. І., Іванова К. П., Павлик Б. В., Ковальчук Н. О., Григоренко В. В.; заявник і власник Львівський національний університет ім. І. Франка. – № а 2010 09791 ; заявл. 06.08.2010 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.

Патент України №65755. Автоматизований малогабаритний пристрій відтворення реперної температурної точки топлення галію для ядерно-квадрупольного еталона частоти / Леновенко А. М., Павлик Б. В., Ковальчук Н. О., Іванова К. П., Григоренко В. В.; заявник і власник Львівський національний університет ім. І. Франка. – № u 2011 07404 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.

Стандарт частоты кварцевый Ч1-88. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Леновенко А. М., Ковальчук Н. О., Паракуда В. В., Григоренко В. В., Кузій А. І. Ядерно-квадрупольний вимірювальний перетворювач для квантового еталона частоти. Рішення про видачу патенту на корисну модель № u201211336 від 01.10.2012р. Заявник і власник – Львівський національний університет ім. І. Франка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-17