СТАХОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛА

Автор(и)

  • C. В. ШАНТЫРЬ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

Ключові слова:

стохастична інформаційна модель, динамічна модель, статична модель, вимірювальний сигнал

Анотація

Розглянуто процес перетворення первинної вимірювальної інформації, яка віддзеркалює властивості і стан об’єкта спостереження в вимірювальний сигнал. Запропонована узагальнююча інформаційна структура вимірювального сигналу. Введені динамічна і статична моделі інформаційних параметрів які установлюють зв’язок з впливаючими факторами. Запропонована стохастична інформаційна модель вимірювального сигналу.

Біографія автора

C. В. ШАНТЫРЬ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ФАКС, кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

Орнатський П.П. Вступ до методології науки про вимірювання. – К: ІСДО, 1994. – 180 с.: ил.

Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. -3-е изд. перераб. и доп. –М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.: ил.

Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. – М.:Мир, 1989. – 540 с.: ил.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-17