АВТОМАТИЗОВАНА МАЛОГАБАРИТНА РЕПЕРНА ТЕМПЕРАТУРНА ТОЧКА ПЛАВЛЕННЯ ГАЛІЮ ДЛЯ КВАНТОВОГО ЕТАЛОНА ЧАСТОТИ

Автор(и)

  • А. М. ЛЕНОВЕНКО Львівський національний університет ім. І. Франка, Ukraine
  • В. В. ПАРАКУДА ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем", Ukraine
  • Н. О. КОВАЛЬЧУК Львівський національний університет ім. І. Франка, Ukraine

Ключові слова:

реперна температурна точка, галій, квантовий еталон частоти, ядерний квадрупольний резонанс

Анотація

Розглядається метод побудови малогабаритної автоматизованої реперної точки плавлення галію з використанням ядерно-квадрупольного вимірювального перетворювача для високоточного визначення температурного "плато" в метрологічному каналі.

Посилання

Т. Куинн. Температура. – М.: Мир, 1985. – С.182.

Патент України на винахід №96877. Спосіб відтворення еталонної частоти та пристрій для його реалізації /Леновенко А. М., Паракуда В. В., Кузій А. І., Іванова К. П., Павлик Б. В., Ковальчук Н. О., Григоренко В. В.; заявник і власник Львівський національний університет ім. І. Франка. – № а 2010 09791 ; заявл. 06.08.2010 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.

Патент України №65755. Автоматизований малогабаритний пристрій відтворення реперної температурної точки топлення галію для ядерно-квадрупольного еталона частоти / Леновенко А. М., Павлик Б. В., Ковальчук Н. О., Іванова К. П., Григоренко В. В.; заявник і власник Львівський національний університет ім. І. Франка. – № u 2011 07404 ;

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-17