РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СЕНДВІЧЕВИХ БАГАТОШАРОВИХ ОБОЛОНОК МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • О. М. АЛЕКСЕЙЧУК Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
  • І. Б. СЕЛІНА

Ключові слова:

напружено-деформований стан, багатошарова конструкція

Анотація

Робота присвячена розв'язанню задачі про напружено-деформований стан і коливання багатошарових конструкцій на основі варіаційно-сіткового підходу. Запропоновано апроксимації переміщень по товщині заповнювача і несучих шарів, що дозволяє досліджувати роботу як кожного шару окремо, так і всього пакета в цілому. Для мінімізації отриманих функціоналів використовувався ітераційний метод.

Біографія автора

О. М. АЛЕКСЕЙЧУК, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ФАКС, кафедра теоретичної механіки

Посилання

Пискунов В. Г., Рассказов А. О. Развитие теории слоистых пластин и оболочек. // Прикладная механика. – 2002. – Т. 38. – № 2. – С. 22 – 56

Плеханов А. В. К численному решению задач о напряженном состоянии пластин и пологих оболочек на основе итерационной модели // Прикладная механика. – 2002. – Т. 38. – №8. – С. 99 – 104.

Трубачев С.И., Алексейчук О.Н. Расчет многослойных композитных оболочек с учетом нелинейного распределения перемещений по толщине заполнителя// Інформаційні системи, механіка та керування. -2009. -№2-С.46-52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-04-17